Højby Kirke

Velkommen tilbage til år 1150 – og velkommen til en helt ny fremtid!

Få kirker og kirkegårde har så mange oplevelser at byde på, som Højby.

Højby Kirke er bygget omkring år 1150, hvilket bekræftes af møntfund fra denne periode i kirkegulvet. Før den nuværende stenkirke har der her ligget en trækirke. Fra denne tidlige trækirke stammer tre træstaver, som ligger over døren mellem våbenhuset og kirkeskibet. To mindre staver ligger over sakristidøren. Højby, som egentlig betyder byen ved højene, var i middelalderen en forholdsvis stor og betydningsfuld by.

Den var både ældre og meget større end Nykøbing, der dengang kun var et undseeligt fiskerleje. Når Højby kirke blev så stort anlagt, står det nok i forbindelse med, at Odsherred i middelalderen nærmest blev betragtet som en ø. Dengang var der kun forbindelse til lands med det øvrige Sjælland over en smal tange ved Dragsholm, og hvis man regner Odden med, lå Højby derfor meget centralt.

Ved en kirkegårdsudvidelse stødte man ved den tidligere søbred på store kampestensfundamenter, som utvivlsomt har hørt til et havneanlæg. I 1990-erne fandt man et andet havneanlæg på den modsatte bred af Højby sø, nedenfor ruinerne af den gamle borg ”Borren”. Så det har været muligt at sejle og transportere ting fra den ene bred til den anden. Måske stammer de tilhugne kampesten, som Højby kirke er bygget af, fra den gamle borg.