Kalkmalerierne

Ved den sidste restaurering i 2007 blev billederne igen renset, og et gammelt, ikke tidligere synligt kalkmaleri af Erasmus’ martyrium er blevet afdækket. Samtidig er kirken blevet nænsomt kalket indvendigt.

Foruden hvælvingernes billedrigdom fra de sidste årtier i 1300-tallet, kulminationstiden for den gotiske malerkunst i vore kirker, findes kalkmalerier allerede fra den romanske tid.

Bl.a. et billede af et kuld løveunger, som viser legenden om løven, der på 3. dag opvækker sine dødfødte unger ved en brølen, sådan som Kristus blev vakt til live ved Faderens røst efter 3 dage i graven – altså et billede på opstandelse. At det endvidere var Finkenows våben, man så på korvæggen, vidste man, men hvem var den fornemme knælende gejstlige nedenunder?

Ved Nationalmuseets undersøgelser af korets gulv, fandt man i en grav nogle tilsyneladende uanseelige stumper tøj, nogle sammenkrøllede og ødelagte blystykker samt en knogle, hvortil endnu noget tøj var fastgjort.

Det viste sig, at blystykkerne lod sig samle til en alterkalk med tilhørende disk. Det måtte være en ”gravkalk”, som kun højtstående gejstlige fik med sig i graven. I Danmark er der kun fundet 8 i alt. Tøjstykkerne viste sig at være kostbart guld- og silkeindvirket tøj.

En kalk af typen som den fundne kom først i brug i Danmark efter 1353.

Maleriet på korvæggen ud for graven er dateret til de sidste årtier i 1300-tallet. I 1382 blev Niels Jacobsen Finkenow Norges ærkebiskop. Foran en tidligere malet helgenskikkelse knæler ærkebiskoppen under sit slægtsvåben.

Margrethe, Valdemar Atterdags datter, dronning af Norge og regent i Danmark, sørgede for, at Niels Jacobsen Finkenow blev ærkebiskop i Norge – meget mod nordmændenes ønske. Efter få år rejste han fra Tronhjem medbringende kostbarheder fra embedet.

Disse blev leveret tilbage senere. Muligvis bosatte han sig i Odsherred, som var krongods og dermed under regentens beskyttelse, for senere at vende tilbage. Dette skete altså ikke. Ærkebispen døde i 1386 og er begravet i Højby kirke. Måske har han bekostet Højby kirkes smukke kalkmalerier.

Forhenværende sognepræst Jan Jacobsen har fotograferet kirkens kalkmalerier og forfattet tekst til billederne.

Kirkens østhvævl

Sankt Laurentius’ martyrdød.
Erasmus’ martyrdød. Dette kalkmaleri var skjult indtil 2007. Erasmus kan ikke ses, men hans bøddel er ved at rulle hans tarme op på en stav.
Kalkmaleriet fortæller om en norsk kongelegende. Olav vinder over sin bror Harald, da de sejler om kap om Norges trone. Olav blev senere norsk kongehelgen. Han blev kaldt Olav den Hellige, i folkemunde Olav den Digre (tykke Olav).

Kirkens vesthvælv

Til højre i billedet: En ung gift kvinde fristes af djævlen til at stjæle fra en ung fornem herre. Til venstre i billedet: Hendes højre hånd er hugget af som straf for tyveriet, men heldigvis kommer Sankt Jacob forbi. Han rører ved den afhuggede hånd med sin stav, og vi må formode, at hånden herefter sættes fast igen.
Sankt Peter i skikkelse af en ung lærling hjælper smedemester Elegius med at sko en hest på en noget alternativ måde.
Sankt Stefanus’ martyrium. Han dør som den første kristne martyr ved stening.
Døden – i skikkelse af en mand siddende på en okse med bue og pil – indhenter en ung fornem herre på falkejagt. Foran jægeren står et vissent træ, som også symboliserer døden.

Kirkens nordvæg

På kirkens nordvæg ses ærkebiskoppen af Nidaros Niels Jacobsen Finkenow, som knæler under sit våbenskjold.
Nedenunder er fremstillet en løve, som kommer hjem til sine døde løveunger. Hun ånder på dem, og de bliver levende. Et billede på opstandelse.

Kirkens kor

Ærkeenglen Gabriel blæser i sin basun på dommedag, og de døde står op af deres grave.
Nok et af de smukkeste kalkmalerier nord for Alperne af en engel. Kalkmaleriet forestiller ærkeenglen Mikael, som på dommedag hjælper Gud med at veje sjælene. Her snyder han med vægten til fordel for en synder.
Kristus kommer for at dømme levende og døde på dommedag.
Igen dommedag, hvor Satan sidder i helvedes gab og tager imod de fordømte.

Kirkens miderste hvælv

Til venstre i billedet ses bebudelsen, hvor ærkeenglen Gabriel kommer til Jomfru Maria og fortæller hende at hun skal føde Guds søn. Til højre i billedet forkynder ærkeenglen Gabriel Jesus-barnets fødsel for hyrderne på Betlehems marker.
De hellige Tre konger besøger Jesus-barnet
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er shapeimage_7-3.png
Jesus-barnet fremstilles i templet i Jerusalem.
Sankt Jørgen dræber dragen og redder prinsesse Kleodolinde fra en grusom død.