Stolestaderne

Den ældste træskærerkunst i Højby kirke finder man i stolestaderne. De er fra år 1555. Årstallet kan ses på en af de øverste stolegavle i sydsiden.

Ingen anden dansk kirke har en sådan samling stolegavle, 41 i alt, fra den tid – og med så rig en udsmykning.

Alle stolestaderne står kun med resterne af den oprindelige bemaling på egetræet. Der er ikke to, der er ens. De gennembrudte topstykker er fremragende reliefkunst.

Fælles for udsmykningen i sydsiden, der hvor mændene oprindelig sad, er de snoede spir. I nordsiden, kvindesiden, er spirene lige. Øverst i kirken ses stolegavle med adelsslægterne Hardenbergs, Rosenkrantes og Rosensparres våbener. Længere nede kan man blandt andet se navnene Erik Skawe og Mikkel Degn indskrevet på hver sin gavl.