Gravstedsret og gravfred

Gravstedsindehaveren har gravstedsretten. Gravstedsret betyder ret til at bestemme, hvem der eventuelt senere må blive begravet på pågældende gravsted. Det er også den person, som kirken henvender sig til i forbindelse med ændringer, vedligeholdelse, forandringer mv. på gravstedet.

Gravstedsretten medfører også en pligt til at passe og renholde gravstedet i hele fredningsperioden, så det fremstår i overensstemmelse med bestemmelserne for det pågældende område.

Til gravsteder uden for fællesgraven udstedes et gravstedsbrev. På gravstedsbrevet er opført hvem af de efterladte, der har gravstedsretten. Hvis der ikke gives besked om andet, vil gravstedsbrevet blive udstedt til anmelderen.

Gravfred, også kaldet fredningsperiode, er den tid, hvor en grav skal henligge urørt efter en begravelse. På Højby Kirkegård er det for kistegrave 30 år og for urnegrave 10 år.