Møder i menighedsrådet 2022

Menighedsrådet holder møde en gang hver måned undtaget juli og december. Alle møder afholdes kl. 18.00 i Menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby Sjælland. Du er velkommen til at overvære menighedsrådsmøderne.