Valg til menighedsråd 2022


Menighedsrådet i Højby Sogn er valgt for en to årig periode. Der afholdes derfor valg hvert andet år. Alle valg til menighedsråd følger en bestemt række møder.

Valget starter allerede i maj måned, hvor der indledes med et orienteringsmøde. Hensigten med orienteringsmødet, er at vi skaber åbenhed og interesse om vores arbejde og sætter fokus på kirkens fremtid. Vi informerer om, hvordan der afholdes valg og finder ud af, hvem der måske vil stille op til det nye menighedsråd.


På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.


Foreligger der 3 uger før afstemningsdagen, dvs. tirsdag den 1. november 2022 kl. 19.00, kun én gyldig kandidatliste, aflyser valgbestyrelsen afstemningen.

Valgbestyrelsen bestemmer, hvordan bekendtgørelsen skal ske.

Da der ikke er indkommet en alternativ kandidatliste, aflyser valgbestyrelsen afstemningsvalget.

Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.