Konfirmation

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmations-forberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”. Udover den almindelige konfirmand-undervisning består konfirmandforberedelsen i en del andre arrangementer, herunder kirkespil, konfirmandgudstjeneste i Roskilde Domkirke sammen med flere tusinde andre konfirmander, udflugt til København og gospel-gudstjeneste sammen med konfirmander fra de andre nærliggende sogne.

I Højby sogn har vi faste konfirmationsdage, som er følgende: Store bededag kl. 10 og 12 og 1. søndag i maj måned kl. 10:30.  I 2021 er det også muligt at vælge to andre dage, nemlig den 22. august eller den 5. september. Dette aftales med præsten

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2021-22 foregår efter gudstjenesten den 29. august kl. 10.30. Ved gudstjenesten byder vi nye konfirmander og deres familier velkomne.   Husk at medbringe dåbsattest.