Møder i menighedsrådet 2022

Menighedsrådet holder møde en gang hver måned undtaget juli og december. Alle møder afholdes kl. 18.00 i Menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby Sjælland. Du er velkommen til at overvære menighedsrådsmøderne. 

 • 11. januar                                  
 • 12. februar                                                                  
 • 13. marts                                      
 • 5. april                                   
 • 10. maj                                   
 • 14. juni                                    
 • 9. august                                     
 • 13. september                                    
 • 11. oktober                                  
 • 8. november                                      
 • 22. november konstituerende møde