Aftengudstjeneste – Louise Buch Jensen

6 april kl.19:30

Aftengudstjeneste med efterfølgende let traktement i kirkens tårnrum