Gudstjenester


Hver søndag fejres der gudstjeneste i hele landet og alle er velkomne i kirken. Sognets hovedgudstjeneste kaldes højmessen.

Reglerne for højmessens forløb er beskrevet i Den danske Ritualbog fra 1992. Ritualet er aftrykt i Den danske Salmebog, så man som kirkegænger altid kan følge med i forløbet. 

Du kan finde mange andre informationer om gudstjenester på Folkekirkens hjemmeside.


Kirkebil

Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Ring til BO’s TAXI, tel. 20 20 48 20 senest fredag kl. 16.

Kirkebilen kan også benyttes i forbindelse med koncerter og arrangementer og skal da ligeledes bestilles to dage før.

Højby Kirke, Bag Kirken 6
Højby, 4573 Danmark
+ Google Maps

Gudstjeneste Louise Buch Jensen

Midfaste: 5. marts 2024 er det 250 år siden, komponisten C.E.F. Weyse blev født. Weyse er især kendt for sine melodier til Ingemanns morgen- og aftensalmer, fx "I østen stiger solen op" og "Der står et slot i vesterled" – samt melodierne til Grundtvigs "Den signede dag" og "Det er så yndigt at følges ad".

Vi fejrer Weyse ved gudstjenesten søndag d. 10. marts, hvor vi synger melodier af ham

Find out more
Højby Kirke, Bag Kirken 6
Højby, 4573 Danmark
+ Google Maps
Højby Kirke, Bag Kirken 6
Højby, 4573 Danmark
+ Google Maps

Gudstjeneste Kristian Massey Møller

Palmesøndag: Jesus ridder på et æsel ind i Jerusalem og modtages som en konge med viftende palmeblade. Deraf navnet på dagen, hvor han også salves af kvinden fra Betania.

Find out more
Højby Kirke, Bag Kirken 6
Højby, 4573 Danmark
+ Google Maps

Gudstjeneste Louise Buch Jensen

Skærtorsdag: Jesus vasker disciplenes fødder og spiser det jødiske påskemåltid med dem, indtil han ved det sidste bæger bryder af og i stedet indstifter den kristne nadver. Bagefter går han ud i Getsemane Have og beder inderligt om at måtte slippe for det, der venter. Men i nattens mulm og mørke tages han alligevel til fange af de romerske soldater. Det er ved denne lejlighed, at Peter tre gange benægter at være sammen med Jesus.

Find out more
Højby Kirke, Bag Kirken 6
Højby, 4573 Danmark
+ Google Maps

Gudstjeneste Louise Buch Jensen

Langfredag: Pontius Pilatus dømmer sammen med folkemængden Jesus til døden. Jesus tornekrones, piskes og bærer sit tunge kors af Via Dolorosa, smertens vej, op til Golgata (hovedskalsbjerget), hvor han korsfæstes – og ni timer senere udånder efter at have råbt: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

Find out more
Højby Kirke, Bag Kirken 6
Højby, 4573 Danmark
+ Google Maps

Gudstjeneste Louise Buch Jensen

Påskedag: Kvinderne går efter sabbaten ud til graven. Men stenen er væk, og en engel sidder på den plads, hvor Jesus lå. Englen fortæller, at Jesus er opstået og er gået forud til byen Galilæa, hvor han vil mødes med disciplene. Kvinderne bliver bange, og disciplene tror ikke på dem, da de fortæller det. Påskemysteriet er en realitet. Og det bliver ikke mindre af, at disciplene senere møder den genopstandne Jesus på den måde, som englen sagde det.

Find out more
Højby Kirke, Bag Kirken 6
Højby, 4573 Danmark
+ Google Maps

Gudstjeneste Kristian Massey Møller

2. Påskedag: Vi mindes, at den opstandne Kristus møder de 11 disciple, efter at have overrasket to af dem dagen forinden på deres vej til Emmaus

Find out more
Højby Kirke, Bag Kirken 6
Højby, 4573 Danmark
+ Google Maps
Højby Kirke, Bag Kirken 6
Højby, 4573 Danmark
+ Google Maps