Minikonfirmander

Højby kirke tilbyder alle 3. klasser på Højby skole et minikonfirmandforløb. Vi mødes fem fredage efter skole. Vi hygger med fortælling, spisning og kreative projekter. Forløbet afsluttes med en fernisering i kirken, hvor forældre og søskende også er inviteret.

Forløbet afholdes normalt i februar og marts måned.