Minikonfirmander


Højby kirke tilbyder alle 3. klasser på Højby skole et minikonfirmandforløb. Børn i Højby skoles 3. klasser får indbydelse.

Vi mødes fem fredage efter skole. Vi hygger med fortælling, spisning og kreative projekter. Forløbet afsluttes med en fernisering i kirken, hvor forældre og søskende også er inviteret.

There are no upcoming events at this time