Valg til menighedsråd 2024


Menighedsrådet – det lille nærdemokrati med den store indflydelse. Læs Folkekirkens interessante beskrivelse af menighedsråd.

Menighedsrådet i Højby Sogn er valgt for en to årig periode. Der afholdes derfor valg hvert andet år. Læs vores .

Har du lyst til at stille op som kandidat, eller har du brug for flere informationer? Kontakt endelig vores valgbestyrelse eller læs mere i folderen om menighedsrådsvalget.

Valget starter allerede i maj måned, hvor der indledes med et orienteringsmøde.

Hensigten med orienteringsmødet, er at vi skaber åbenhed og interesse om vores arbejde og sætter fokus på kirkens fremtid.

Vi informerer om, hvordan der afholdes valg og finder ud af, hvem der måske vil stille op til det nye menighedsråd.

På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat.

Inden afstemningen er der mulighed for, at de opstillede kandidater kan debattere med de fremmødte og hinanden om kirkens fremtid. 

Afstemningen er en skriftlig og hemmelig.

Valgforsamlingen er offentlig, og alle interesserede er velkomne til at deltage. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i jeres sogn, der har tale- og stemmeret.  

Menighedsrådene vælges som udgangspunkt på en valgforsamling den tredje tirsdag i september i valgåret. 

Der er dog mulighed for at udløse et afstemningsvalg i en periode på 4 uger efter valgforsamlingen.  Afstemningsvalget foregår som et valg mellem to eller flere kandidatlister. 

Er der ikke kommet en eller flere nye kandidatlister indgivet efter valgforsamlingen, aflyses afstemningsvalget. 

Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent 2024.