Inventar


Højby kirke er nok mest kendt for sine smukke kalkmalerier, men der er også meget andet eksklusivt inventar i kirken. Nedenfor er der flere oplysninger om nogle få udvalgte emner, selvfølgelig også om kalkmalerierne.


Kalkmalerier

Kalkmalerierne i Højby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Jesu barndomshistorie og dagligliv.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kalkmalerierne i de fire hvælv er de bedst bevarede af Højbyværkstedets udsmykninger og viser herved dets spændvidde både kunstnerisk og teologisk. Blandt scenerne er Dommedagsgengivelserne i koret usædvanlig flot.

Foruden hvælvingernes billedrigdom fra de sidste årtier i 1300-tallet, kulminationstiden for den gotiske malerkunst i vore kirker, findes kalkmalerier allerede fra den romanske tid.


Pinsevindue

No post found!

I kirkens tårnrum spreder sig et fantastisk lys fra det smukke pinsevindue i gavlen.

I vinduets to fag ses ansigterne af de 12 apostle, svarende til altertavlens fodstykke, hvor apostlene også er afbildede her med Kristus Jesus i midten.

Ovenover hver apostel ses en dråbeformet flamme. I apostlenes Gerninger kap. 2 fortælles det, at Helligånden viste sig som ildtunger og satte sig over apostlene, så de blev i stand til at forkynde evangeliet på alverdens forskellige sprog.


Andet inventar

Krucifiks

Læs mere om altertavle, døbefond og stolestader nedenfor.