Konfirmation


Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet. 

I Højby sogn har vi faste konfirmationsdage, som er følgende: Store bededag kl. 10 og 12 og første søndag i maj måned kl. 10:30. Dette aftales med præsten

I 2024 tilbyder vi (som en ekstra hjælp/service) konfirmation fjerde fredag efter påske (tidligere St. Bededag) kl. 14 samt de nye faste dage som er fjerde søndag efter påske kl. 10.30 samt Kr. Himmelfartsdag kl. 10.og 12.

Fra 2025 og fremover er vores faste konfirmationsdage: Fjerde søndag efter påske kl. 10.30 samt Kr. Himmelfartsdag kl. 10 og 12.

Gudstjeneste og konfirmation Louise Buch Jensen

4. søndag efter Påske
For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Find out more
28 april 2024 10:30

Gudstjeneste og konfirmation Louise Buch Jensen

Kristi Himmelfartsdag
For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Find out more
09 maj 2024 10:00

Gudstjeneste og konfirmation Louise Buch Jensen

Kristi Himmelfartsdag
For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Find out more
09 maj 2024 12:00

Gudstjeneste og konfirmation Louise Buch Jensen

4. søndag efter Påske
For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Find out more
18 maj 2025 10:30

Gudstjeneste og konfirmation Louise Buch Jensen

Kristi himmelfart
For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Find out more
29 maj 2025 10:00

Gudstjeneste og konfirmation Louise Buch Jensen

Kristi himmelfart
For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Find out more
29 maj 2025 12:00