Dåb


Dit barn skal have et navn inden seks måneder efter det er født.

Mange børn bliver navngivet ved en dåb i den danske folkekirke. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Det er den eller dem, der har forældremyndigheden, der bestemmer, om et barn skal døbes.

Ønsker du at barnet skal døbes, skal du lave en aftale med sognepræsten i den kirke, hvor dåben skal afholdes.

Når barnet er døbt, bliver dåben registreret i kirkebogen i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben udsteder dåbs- eller fødesognet en fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.

Ønsker I at navngive jeres barn før det bliver døbt, kan I ansøge om navngivning med NemID.

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, børn født i Sønderjylland kan ikke navngives ved dåb. Er barnet født i Sønderjylland skal det først navngives i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning. I skal vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten