Møder i menighedsrådet


Menighedsrådet holder møde en gang hver måned undtaget juli og december. Alle møder afholdes kl. 18.00 i Menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby Sjælland.

Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue, flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet, mulighederne er mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad vores kirke skal.

Du er velkommen til at overvære menighedsrådsmøderne. 

Læs referater af menighedsrådsmøder her.

13 aug
18:00 - 22:00
10 sep
18:00 - 22:00
08 okt
18:00 - 22:00
05 nov
18:00 - 22:00