Højby kirkegård


Vision for kirkegården

Den daglige drift varetages af graveren.

Kirkegården ejes og bestyres af Højby Kirke menighedsrådet.

Menighedsrådet ønsker, at kirkegården skal fremstå som en værdig og velholdt mindehave omkring vores smukke kirke.


Takstblad

I takstbladet oplyses priserne for blandt andet
– erhvervelse af gravsted
– forlængelse af brugsret til gravsted
– fornyelse af brugsret til gravsted
– ydelser udført af Højby Kirkegård, fx vedligeholdelse, grandækning og beplantning
 
Priserne/taksterne er besluttet af Odsherred provsti og er gældende for alle kirkegårde i provstiet.


Kirkegårdsvedtægt

Kirkegårdsvedtægten regulerer forskellige forhold på kirkegården, og indholdet i vedtægten er således et udtryk for menighedsrådets beslutninger vedrørende kirkegården. Derudover har vedtægten en oplysende funktion for gravstedsbrugere og det publikum, der i øvrigt færdes på kirkegården.


Fredede gravsteder