Gravstedsret og gravfred


Gravstedsindehaveren/Gravstedsbrugeren har gravstedsretten.

Gravstedsret betyder ret til at bestemme, hvem der eventuelt senere må blive begravet på pågældende gravsted. Det er også den person, som kirken henvender sig til i forbindelse med ændringer, vedligeholdelse, forandringer mv. på gravstedet.

Brugsretten til et gravsted giver indehaveren (gravstedsbrugeren) ret til at råde over dette i overensstemmelse med de bestemmelser herom, der indeholdes i lovgivningen, kirkegårdsvedtægten og gravstedsbrevet. 

Gravstedsretten medfører også en pligt til at passe og renholde gravstedet i hele
fredningsperioden, så det fremstår i overensstemmelse med bestemmelserne for det pågældende område.

Til gravsteder uden for fællesgraven udstedes et gravstedsbrev. På gravstedsbrevet er opført hvem af de efterladte, der har gravstedsretten. Hvis der ikke gives besked om andet, vil gravstedsbrevet blive udstedt til anmelderen.

Gravfred, også kaldet fredningsperiode, er den tid, hvor en grav skal henligge urørt efter
en begravelse. På Højby kirkegård er det 30 år for kistegrave og 10 år for urnegrave.