Gravstedsbestemmelser


Afdeling A

Traditionelt gravsted i parklignende omgivelser, desuden findes fællesgraven for kistebegravelser også på denne afdeling.

Disse gravsteder kan anvendes til urnenedsættelser eller kistebegravelser. På disse gravsteder må man gerne plante blomster o.l. Man skal dog være opmærksom på, at beplantningen ikke breder sig ud over gravstedets hæk. Det er ikke tilladt at plante træer og buske uden forudgående samråd med graveren.

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for, at gravstedet fremstår ryddeligt, fri for ukrudt og inden for gravstedets rammer.

Hvis gravstedsindehaveren forsømmer disse pligter, kan menighedsrådet gribe ind i henhold til kirkegårdsvedtægterne. Det er kirkegården, der ejer og vedligeholder de stedsegrønne hække, der omkranser gravstederne.

Det er muligt at lave en aftale med kirkegårdskontoret, der derefter sørger for ren- og vedligeholdelsespligten, samt grandækning til jul og plantning af sommerblomster. Dette sker mod forudgående betaling og kan enten betales for en hel fredningsperiode eller løbende. Nærmere aftale indgås med graveren.

Afdeling B

Traditionelt gravsted i parklignende omgivelser, desuden findes fællesgraven for kistebegravelser også på denne afdeling.

Disse gravsteder kan anvendes til urnenedsættelser eller kistebegravelser. På disse gravsteder må man gerne plante blomster o.l. Man skal dog være opmærksom på, at beplantningen ikke breder sig ud over gravstedets hæk. Det er ikke tilladt at plante træer og buske uden forudgående samråd med graveren.

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for, at gravstedet fremstår ryddeligt, fri for ukrudt og inden for gravstedets rammer.

Hvis gravstedsindehaveren forsømmer disse pligter, kan menighedsrådet gribe ind i henhold til kirkegårdsvedtægterne. Det er kirkegården, der ejer og vedligeholder de stedsegrønne hække, der omkranser gravstederne.

Det er muligt at lave en aftale med kirkegårdskontoret, der derefter sørger for ren- og vedligeholdelsespligten, samt grandækning til jul og plantning af sommerblomster. Dette sker mod forudgående betaling og kan enten betales for en hel fredningsperiode eller løbende. Nærmere aftale indgås med graveren.

Afdeling C

Gravsted i græsplænen uden bed består af en flad sten lagt ned i plænen.

Der er ingen yderligere markering af gravstedets ydre rammer. Det er muligt både at have urnenedsættelser og i mindre omfang kistebegravelser her.

På denne afdeling skal der betales forud for ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Der må kun lægges afskårne blomster ved gravstedet. Det er ikke tilladt at plante noget eller opstille anden form for pynt ved disse gravsteder.

Gravstenen være en flad sten i plænen. Den skal være 65 x 45 cm. Stentypen skal være Halmstad med vasehul og indsats af granit. Skrifttypen på stenen skal være hugget ind i stenen med skrifttypen Antikva med sort farve.

Ifølge kirkegårdsreguleringsplanen skal en del af denne afdeling udlægges til urnehaver inden for de næste år. Der bliver fem kvadratiske urnehaver afgrænset af hæk, med hver sit specielle præg. Inden for disse urnehaver kan der ikke ske kistebegravelser.

Afdeling D

Lukket for nye gravsteder.

Afdeling E

Lukket for nye gravsteder, men åben som Fællesgrav (tidligere på afdeling W).

Fællesgraven er delt op på to områder. Et område for kister på afdeling A og et område for urne-nedsættelser på afdeling E.

For urner er fællesgraven et stykke af græsplænen. Nedsættelse af urner sker anonymt. Det vil sige, at pårørende ikke har mulighed for at overvære nedsættelsen og kirkegårdskontoret ikke oplyser, hvor i plænen nedsættelsen er sket. Der er en brolagt plads indrettet til at lægge blomster og kranse.

For kistebegravelser sker det i et fællesgravsted omkranset af hæk. Her deltager de pårørende i nedsænkning af kisten, men der vil efterfølgende ikke være nogen markering af, hvem der ligger begravet på stedet. Blomster og kranse kan lægges inden for området omkranset af hæk.

For begge afdelinger af fællesgraven gælder det, at der betales forud for ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden.

Afdeling F

Traditionelt gravsted med smuk udsigt over Højby sø.

Disse gravsteder kan anvendes til urnenedsættelser eller kistebegravelser. På disse gravsteder må man gerne plante blomster o.l. Man skal dog være opmærksom på, at beplantningen ikke breder sig ud over gravstedets hæk. Det er ikke tilladt at plante træer og buske uden forudgående samråd med graveren.

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for, at gravstedet fremstår ryddeligt, fri for ukrudt og inden for gravstedets rammer.

Hvis gravstedsindehaveren forsømmer disse pligter, kan menighedsrådet gribe ind i henhold til kirkegårdsvedtægterne. Det er kirkegården, der ejer og vedligeholder de stedsegrønne hække, der omkranser gravstederne.

Det er muligt at lave en aftale med kirkegårdskontoret, der derefter sørger for ren- og vedligeholdelsespligten, samt grandækning til jul og plantning af sommerblomster. Dette sker mod forudgående betaling og kan enten betales for en hel fredningsperiode eller løbende. Nærmere aftale indgås med graveren.

Afdeling G

Gravsted i græsplænen med lille bed. Her kan kun ske urnebegravelser. Gravsted i græsplænen med bed består i en skrå sten med et lille bed omkring.

Gravstenen opstilles med forsiden mod vest. Bedet er 70 x 40 cm med afrundede hjørner. Der er ingen yderligere markering af gravstedets ydre rammer. På denne afdeling er det kun muligt at have urnenedsættelser. Denne afdeling står over for en række forandringer de næste år. Ifølge kirkegårdsreguleringsplanen vil der blive plantet hække og anlagt gennemgående bede mv.

Der skal betales forud for ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden.

Der må ikke udlægges småsten, sættes chaussésten eller lignende i bedet. Beplantningen må ikke brede sig ud over bedets kanter og må ikke være højere end 50 cm. Valg af beplantning skal ske i samråd med graveren. Al beplantning der ikke på forhånd er aftalt, vil blive fjernet.

I dette område skal gravstenen være mindre end 60 cm i bredden og 50 cm i højden. Der kan vælges mellem følgende stentyper; Whiscont White, Sort Indisk, Halmstad, Vånga, Finsk grå og Paradis. Man kan også bruge en marksten. Der kan vælges mellem følgende skrifttyper; Helvetica, Skriverskrift, Antikva og Baskerville. Skriften indgraveret eller hugget ind i stenen med sort farve undtagen hvis stenen er af typen Sort Indisk, her skal skriften være sølvfarvet eller hvid.

Afdeling W

Fællesgravsted. Også kaldet “de ukendtes”. Der er ikke ledige pladser. I stedet bruges den nye fællesgrav på afdeling E.