Consistoralraad Frederik Christian Mathiesen


Gravsted for pastor Frederik Christian Mathiesen, sognepræst ved Højby Kirke 1838 – 1865. 
Født 1781. Død 1865. 
Frederik Christian Mathiesen – blev 1816 gift med Louise Borch, med hvem han
fik 6 sønner og 5 døtre.