Menighedsråd

Formand

Grethe Baand Skovgaard
Formand

Næstformand & Sekretær

Helle Rostgaard Sonne
Næstformand/Sekretær

Kirkeværge

Niels-Erik Bøtker Skov
Kirkeværge

Kontaktperson

Malene H. Petersen
Kontaktperson

Kasserer

Inger Helth
Kasserer

Bygningssagkyndig

Lotte Juel Petersen
Bygningssagkyndig

Menigt medlem

Pia Damgaard
Menigt medlem

Første stedfortræder

Niels Nicolaisen
Stedfortræder