Dødsfald og begravelse


En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres). Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Kontakt sognepræsten for aftale vedrørende dato og tidspunkt for den kirkelige handling og for en samtale. 

Gravsted på kirkegården og pyntning af kirken i forbindelse med begravelse/bisættelse aftales med graveren.

Vedrørende bestemmelser om gravsteder, betaling og vedligeholdelse kontaktes graveren eller kirkeværgen.

Guiden Når livet slutter giver dig et overblik over de sædvanlige praktiske og økonomiske forhold. Guiden er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL, Skattestyrelsen, Domstolsstyrelsen, Kirkeministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, ATP/Udbetaling Danmark og sundhed.dk. på borger.dk.