Navneændring og attester


Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring. Du kan søge om navneændring på borger.dk

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker sagsbehandling og bliver ikke refunderet, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes eller den trækkes tilbage. Du kan således heller ikke få refunderet gebyr, hvis evt. medunderskriver ikke vil signere. Gebyret skal betales med Dankort eller kreditkort, når du indsender ansøgningen på borger.dk. Gebyret er på 518 kr. (2022)

Navneændringer er gebyrfri, hvis:  

  • navneændringen søges i forbindelse med vielsen og der skabes en form for navnefællesskab og der søges senest 3 måneder efter vielsen, eller
  • navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab  

Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.

Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, skal du i de fleste tilfælde ansøge om det med NemID/MitID:

  • Hvis barnet er under 12 år, kan han/hun blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af barnets ansøgning.
  • Børn over 12 år, skal give samtykke til deres navneændring.
  • Børn mellem 12 og 14 år skal medunderskrive en ansøgning om navneændring på sig selv. Det gør barnet via en trykfølsom skærm eller via en mus.  
  • Børn mellem 15 og 18 år har NemID, men er ikke myndige. Det er den, der har forældremyndigheden, der skal indsende ansøgningen, og herefter skal barnet signere ansøgningen. De personer, der har fælles forældremyndighed over barnet, skal begge signere ansøgningen.

Unge over 18 er myndige og skal selv søge om navneændring.

Attest

Det kan ske, at en attest bliver borte. 

Får du brug for en fødselsattest, eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på borger.dk