Konfirmation

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Udover den almindelige konfirmandundervisning består konfirmandforberedelsen i en del andre arrangementer, herunder kirkespil, konfirmandgudstjeneste i Roskilde Domkirke sammen med flere tusinde andre konfirmander, udflugt til København og gospel-gudstjeneste sammen med konfirmander fra de andre nærliggende sogne.

I Højby sogn har vi faste konfirmationsdage, som er følgende: Store bededag kl. 10 og 12 og 1. søndag i maj måned kl. 10:30. Dette aftales med præsten

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2022-23 foregår efter gudstjenesten den 28. august 2022. Ved gudstjenesten byder vi nye konfirmander og deres familier velkomne.