Konfirmation


For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Udover den almindelige konfirmandundervisning består konfirmandforberedelsen i en del andre arrangementer, herunder kirkespil, konfirmandgudstjeneste i Roskilde Domkirke sammen med flere tusinde andre konfirmander, udflugt til København og gospel-gudstjeneste sammen med konfirmander fra de andre nærliggende sogne.

I Højby sogn har vi faste konfirmationsdage, som er følgende: Store bededag kl. 10 og 12 og første søndag i maj måned kl. 10:30. Dette aftales med præsten

Fra 2023 er der ændrede konfirmationsdage da Store bededag er afskaffet.

I 2024 tilbyder vi konfirmation fjerde fredag efter påske (fredag den 26. april) kl. 14.

Fra 2025 og fremover er vores faste konfirmationsdage: Fjerde søndag efter påske kl. 10.30 samt Kr. Himmelfartsdag kl. 10 og 12.