Gravsteder og bestemmelser


Kirkegården er opdelt i forskellige afdelinger. For at respektere menighedsrådets ønske med kirkegården og overholde den gældende kirkegårdsreguleringsplan, gælder der særlige bestemmelser for de forskellige afdelinger.

Vi finder det meget vigtigt, at disse bestemmelser overholdes, både af hensyn til de andre brugere af kirkegården og med henblik på at underbygge det samlede billede af de forskellige afdelinger.

Det er derfor vigtigt, at alle brugere af kirkegården omhyggeligt orienterer sig om bestemmelserne på den afdeling, hvor de har deres gravsted og sørger for at overholde disse.

Se bestemmelserne for den forskellige afdelinger nedenfor.

ABCDEFGW