Erhvervelse af et gravsted

For beboere i Højby sogn, som er medlemmer af folkekirken, er erhvervelse af et gravsted for en fredningsperiode gratis.

Det samme gælder også ved erhvervelse af et dobbeltgravsted, der er valgt af den længst levende ægtefælle.

For andre skal erhvervelse af gravsted betales efter gældende takster. Det samme gælder, hvis et eksisterende gravsted ønskes forlænget.

En anmodning om at forlænge et gravsted kan afslås, hvis det er i uoverensstemmelse med kirkegårdsreguleringsplanen.

Der kan også foretages ændringer i eksisterende gravsteder, såfremt det findes nødvendigt af hensyn til kirkegårdsreguleringsplanen.