Niels Jensen-Nybjerg


Gravsted for Folketingsmand Niels Jensen-Nybjerg.
Født 1853. Død 1926.
Bestred utallige tillidshverv og satte sit præg på egnen.

(Gravstedet er ikke fredet men under overvejelse)