Alterbord & altertavle

Det romerske blokalterbord, som befinder sig indenunder træpanelerne, er lige så gammelt som kirken og bygget op af kvadre af frådsten og myremalm. Nederste felt viser Jesus, der segner under korset på vej til Golgata og Simon af Kyrene, som træder hjælpende til. I dette felt ses også Veronika med et aftryk af Jesu ansigt på svededugen.

Altertavlen er en tredelt tavle, hvis to yderfløje kan lukkes foran den midterste.

Altertavlens ene fløj viser bl.a. bebudelsen, det nyfødte Jesusbarn, lovsyngende engle, Maria og Josef, der knæler ved barnet og de hellige 3 kongers tilbedelse af barnet.

På den anden fløj ser vi den knælende Jesus i Gethsemane have med sovende disciple omkring sig. Nedenunder står Jesus foran Pilatus, der vasker sine hænder i et fad, som hans tjener rækker frem.