Fortolkning af Pinsevinduet

I vinduets to fag ses ansigterne af de 12 apostle, svarende til altertavlens fodstykke, hvor apostlene også er afbildede her med Kristus Jesus i midten.

Ovenover hver apostel ses en dråbeformet flamme. I apostlenes Gerninger kap. 2 fortælles det, at Helligånden viste sig som ildtunger og satte sig over apostlene, så de blev i stand til at forkynde evangeliet på alverdens forskellige sprog.

Øverst i højre fag

johannes
Apostlen Johannes med en kalk, et vinbæger, hvorfra en slange stikker sit hoved op. Det fortælles, at en præstinde, Diana fra Efesus, forsøgte at forgive Johannes med et bæger vin. Johannes slog korsets tegn over bægeret, og giften blev til en slange, som krøb bort.

Under Johannes

thomas
Thomas med vinkel. Han blev ifølge traditionen sat til at bygge et palads til en konge i Indien. Pengene, der var afsat til byggeriet, brugte han dog på de mange fattige og syge, han mødte. På den måde endte det med, at han som Guds redskab i stedet byggede et palads i himlen.

Under Thomas

Jacob den Yngre med sav foran sit ansigt. En historie fortæller, at han efter sin martyrdød blev savet i fire dele.

Til højre for Jacob den Yngre – lidt nede

peter
Peter med himmerigets nøgler. Peter blev leder af den første menighed

Under Peter til venstre:

barth
Bartholomæus med kniv. Om ham berettes det, at han af kong Astyages af Persien blev dømt til at blive flået levende med en kniv.

I vinduets venstre fag fra oven


Jacob den Ældre med muslingeskallen. Efter sin død blev Jacob ifølge legenden bragt til Spanien.

Under Andreas igen lidt til venstre:

Matthias med dobbelt ansigt. Han afløste apostlen Judas Iskariot, der forrådte Jesus. Matthias blev halshugget med en økse.

Neden under Jacob lidt til venstre

andreas
Andreas, Peters ældre broder. Han blev korsfæstet på et diagonalt kors med hovedet nedad.

Under Matthias til højre

Hans symbol er en bogpose, som ifølge traditionen skrev Mattæus evangeliet.

Endelig nederst til venstre


Judas Thadæus, som skrev Judas-brevet, var broder til Jacob den Yngre. Han blev også slået ihjel med en økse i Persien.