Kalkmalerier


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ved den sidste restaurering i 2007 blev billederne igen renset, og et gammelt, ikke tidligere synligt kalkmaleri af Erasmus’ martyrium er blevet afdækket. Samtidig er kirken blevet nænsomt kalket indvendigt.

Foruden hvælvingernes billedrigdom fra de sidste årtier i 1300-tallet, kulminationstiden for den gotiske malerkunst i vore kirker, findes kalkmalerier allerede fra den romanske tid.

Blandt andet et billede af et kuld løveunger, som viser legenden om løven, der på 3. dag opvækker sine dødfødte unger ved en brølen, sådan som Kristus blev vakt til live ved Faderens røst efter tre dage i graven – altså et billede på opstandelse.

At det endvidere var Finkenows våben, man så på korvæggen, vidste man, men hvem var den fornemme knælende gejstlige nedenunder?

Maleriet på korvæggen ud for graven er dateret til de sidste årtier i 1300-tallet. I 1382 blev Niels Jacobsen Finkenow Norges ærkebiskop. Foran en tidligere malet helgenskikkelse knæler ærkebiskoppen under sit slægtsvåben.

Margrethe, Valdemar Atterdags datter, dronning af Norge og regent i Danmark, sørgede for, at Niels Jacobsen Finkenow blev ærkebiskop i Norge – meget mod nordmændenes ønske. Efter få år rejste han fra Tronhjem medbringende kostbarheder fra embedet.

Disse blev leveret tilbage senere. Muligvis bosatte han sig i Odsherred, som var krongods og dermed under regentens beskyttelse, for senere at vende tilbage. Dette skete altså ikke. Ærkebispen døde i 1386 og er begravet i Højby kirke. Måske har han bekostet Højby kirkes smukke kalkmalerier.

Kalkmalerierne i Højby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, Jesu barndomshistorie og dagligliv. Malerierne viser Johannes Døber, Kristus/Jesus, Maria, Mikael, Niels Jacobsen Finkenov Rusere, Harald Hårderåde, Olav den Hellige, Decius, Laurentius, Jørgen, Gabriel, Balthazar, Caspar, Melchior, Josef, Simeon, Eligius, Stefanus, engle, djævle, fabelvæsener og fantasivæsener, indskrifter, allegorier, dyr, våbenskjolde, indvielseskors, og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad og træ og busk.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kalkmalerierne i de fire hvælv er de bedst bevarede af Højbyværkstedets udsmykninger og viser herved dets spændvidde både kunstnerisk og teologisk. Blandt scenerne er Dommedagsgengivelserne i koret usædvanlig flot. Specielt er Mikael Sjælevejer elegant og smukt malet. Derudover har udsmykningen flere scener, der enten er enestående eller meget sjældne: gengivelsen af utroskab, staffen for denne eller en anden synd, troldkvinden “med rok og ten” fra Olavsviserne, Stefanus stening og døden ridende på en okse.

Forhenværende sognepræst Jan Jacobsen har fotograferet kirkens kalkmalerier og forfattet tekst til billederne.