Stolestader

Den ældste træskærerkunst i Højby kirke finder man i stolestaderne. De er fra år 1555. Årstallet kan ses på en af de øverste stolegavle i sydsiden.

Ingen anden dansk kirke har en sådan samling stolegavle, 41 i alt, fra den tid – og med så rig en udsmykning.

Alle stolestaderne står kun med resterne af den oprindelige bemaling på egetræet. Der er ikke to, der er ens. De gennembrudte topstykker er fremragende reliefkunst.