Kirkebil

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Ring til BO’s TAXI, tel. 20 20 48 20 senest fredag kl. 16.

Kirkebilen kan også benyttes i forbindelse med koncerter og arrangementer og skal da ligeledes bestilles to dage før.