You are here: HomeOm Højby KirkeKalkmalerier

Om kalkmalerierne

Højby kirke er særlig kendt for sine smukke kalkmalerier, som regnes for at være blandt landets bedste fra den senere middelalder. De blev afdækket i 1901 og er siden i flere omgange nænsomt restaurerede.

Gå på opdagelse i de smukke kalkmalerier - se billederne under hver kategori.

Ved den sidste restaurering i 2007 blev billederne igen renset, og et gammelt, ikke tidligere synligt kalkmaleri af Erasmus’ martyrium er blevet afdækket. Samtidig er kirken blevet nænsomt kalket indvendigt.

Foruden hvælvingernes billedrigdom fra de sidste årtier i 1300-tallet, kulminationstiden for den gotiske malerkunst i vore kirker, findes kalkmalerier allerede fra den romanske tid.

Bl.a. et billede af et kuld løveunger, som viser legenden om løven, der på 3. dag opvækker sine dødfødte unger ved en brølen, sådan som Kristus blev vakt til live ved Faderens røst efter 3 dage i graven – altså et billede på opstandelse. At det endvidere var Finkenows våben, man så på korvæggen, vidste man, men hvem var den fornemme knælende gejstlige nedenunder?

Register to read more...

Kirkens miderste hvælv

Register to read more...

Restaurering af kalkmalerierne

I perioden 2. januar - 23. november 2007 blev Højby Kirkes kalkmalerier restaureret. Konservator fra Nationalmuseet Isabelle Brajer, ledede restaureringen af kalkmalerierne.

Se billeder fra restaureringsarbejdet!

Register to read more...

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates