Langfredag 7. april kl. 10.30

Dagen, hvor Pontius Pilatus dømmer og folkemængden dømmer Jesus til døden. Jesus krones med en tornekrans, piskes og bærer sit tunge kors af Via Dolorosa, smertens vej, op til Golgata, hvor han korsfæstes.

Læs mere →

Påskedag 9. april kl. 10.30

Kvinderne går efter sabbaten ud til graven. Men stenen er væk, og en engel sidder på den plads, hvor Jesus lå. Englen fortæller, at Jesus er opstået og er gået forud til byen Galilæa, hvor han vil mødes med disciplene.

Læs mere →