Højby Kirke

  1. Begivenheder
  2. Steder
  3. Højby Kirke
Begivenheder at this sted
I dag

Minikonfirmander

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

Vi samles 5 fredage; vi skal rundt i kirke og på kirkegård, vi hører historier og laver kreative projekter. Vi får noget at spise undervejs, og vi slutter af med en lille andagt i kirken. 

Event Series Gudstjeneste

Gudstjeneste Louise Buch Jensen

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

Midfaste: 5. marts 2024 er det 250 år siden, komponisten C.E.F. Weyse blev født. Weyse er især kendt for sine melodier til Ingemanns morgen- og aftensalmer, fx "I østen stiger solen op" og "Der står et slot i vesterled" – samt melodierne til Grundtvigs "Den signede dag" og "Det er så yndigt at følges ad".

Vi fejrer Weyse ved gudstjenesten søndag d. 10. marts, hvor vi synger melodier af ham

Kirkekaffe

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært til kirkekaffe.

Minikonfirmander

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

Vi samles 5 fredage; vi skal rundt i kirke og på kirkegård, vi hører historier og laver kreative projekter. Vi får noget at spise undervejs, og vi slutter af med en lille andagt i kirken. 

Minikonfirmander

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

Vi samles 5 fredage; vi skal rundt i kirke og på kirkegård, vi hører historier og laver kreative projekter. Vi får noget at spise undervejs, og vi slutter af med en lille andagt i kirken. 

Event Series Gudstjeneste

Gudstjeneste Louise Buch Jensen

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

Skærtorsdag: Jesus vasker disciplenes fødder og spiser det jødiske påskemåltid med dem, indtil han ved det sidste bæger bryder af og i stedet indstifter den kristne nadver. Bagefter går han ud i Getsemane Have og beder inderligt om at måtte slippe for det, der venter. Men i nattens mulm og mørke tages han alligevel til fange af de romerske soldater. Det er ved denne lejlighed, at Peter tre gange benægter at være sammen med Jesus.

Event Series Gudstjeneste

Gudstjeneste Louise Buch Jensen

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

Langfredag: Pontius Pilatus dømmer sammen med folkemængden Jesus til døden. Jesus tornekrones, piskes og bærer sit tunge kors af Via Dolorosa, smertens vej, op til Golgata (hovedskalsbjerget), hvor han korsfæstes – og ni timer senere udånder efter at have råbt: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

Event Series Gudstjeneste

Gudstjeneste Louise Buch Jensen

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

Påskedag: Kvinderne går efter sabbaten ud til graven. Men stenen er væk, og en engel sidder på den plads, hvor Jesus lå. Englen fortæller, at Jesus er opstået og er gået forud til byen Galilæa, hvor han vil mødes med disciplene. Kvinderne bliver bange, og disciplene tror ikke på dem, da de fortæller det. Påskemysteriet er en realitet. Og det bliver ikke mindre af, at disciplene senere møder den genopstandne Jesus på den måde, som englen sagde det.

Konfirmation

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Konfirmation

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Konfirmation

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Konfirmation

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

Valgforsamling

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning.

Afstemningsvalg

Højby Kirke Bag Kirken 6, Højby, Danmark

Er der kommet en eller flere kandidatlister efter valgforsamlingen afholdes et afstemningsvalg.