Kirkegården

Kirkegården ejes af Højby Kirke og bestyres af menighedsrådet.

Den daglige drift varetages af graveren.

Kirkeværgen fører løbende tilsyn med kirkegårdens drift. Alle forhold om kirkegården kan læses i kirkegårdsvedtægten, som findes på graverkontoret.

Læs mere om Højby Sjællands kirkegård og de forskellige gravstedstyper, der kan vælges imellem og se oversigt over kirkegårdens forskellige områder.